O asociácií iridológov Slovenska

Asociácia Iridológov Slovenska vznikla dňa 17.04.2013 za účelom združovať profesionálnych iridológov a podporovať rozvoj iridológie/irisdiagnostiky na Slovensku.

Asociácia združuje iridológov, ktorí praktikujú poctivú iridológiu, resp. irisdiagnostiku založenú na dôkladnom štúdiu a výskume . Každý člen asociácie používa vo svojej praxi všetky dostupné prostriedky na celkovú diagnostiku (diagnostiku očného bielka, dúhovky a zreničky) a to fotografickú, osvetľovaciu, optickú a výpočtovú techniku spojenú so špeciálnymi iridologickými mapami a meraciími pomôckami.

Asociácia Iridológov Slovenska je garantom , že každý člen asociácie má všetky potrebné znalosti v oblasti iridológie a poskytuje vysoký štandard a kvalitu diagnostiky. Všetci naši členovia majú súčasne znalosti z prírodnej liečby – naturopatie a tiež anatómie a fungovania ľudského tela.

Ľudské oči poskytujú obrovské množstvo informácií o stave organizmu a dejoch, ktoré v ňom prebiehajú. Každá časť oka – bielko, dúhovka, zrenička – majú dôležitú výpovednú hodnotu o stave nášho tela a práve iba spojením diagnostiky všetkých týchto častí – dôkladnou iris analýzou - získavame celkový obraz o človeku.

Podporte nás

Za akýkoľvek finančný dar vopred veľmi ďakujeme. Peniaze budú použié na nákup techniky, výskum a rozvoj iridológie, aby naše služby mohli byť pre Vás ešte väčším prínosom. Dnes pomôžete vy nám, zajtra možno práve my Vám.

Číslo účtu IBAN: SK03 8360 5207 0042 0520 7943

Naši iridológovia
Copyright © Asociácia Iridlogóv Slovenska
Created by Disweb.sk